054-4532228 | rotembidud@gmail.com

איטום

רותם בידוד עוסקת כאמור בעבודות איטום שונות ומיישמת בין היתר גם שימוש ביריעות ביטומניות משוכללות כאשר יש דרישה ספציפית לכך וכאשר נדרש תחליף זול יותר מזה של התזת הפוליאוריאה החמה.

ישומים

  • איטום גגות בעזרת יריעות ביטומניות משוכללות
  • איטום מקלטים ומרתפים
  • איטום קירות חיצוניים ומעטפת בניין מושלמת
  • ציפוי בחומרים אקריליים שונים
סגירת תפריט