054-4532228 | rotembidud@gmail.com

בידוד צנרת

כדי למנוע הפסדי חום וקור המהווים בזבוז משאבי אנרגיה רבים, יש לדאוג שצינורות המים החמים והקרים יהיו מבודדים כהלכה.
צינורות המים הקרים מבודדים בדרך כלל ע״י פוליאוריטן מוקצף יצוק באמצעות מכונת יציקה בעלת לחץ גבוה אל תוך תבנית פח אשר עוטפת את הצינור תוך השארת מרווח מתאים לשם יציקת הפוליאוריטן וכתוצאה מכך מתקבלת התוצאה של הבידוד התרמי היעיל והאפקטיבי ביותר.
צינורות המים החמים מבודדים באמצעות שרוולי צמר סלעים לסוגיו השונים כאשר מעליהן מותקנת בדרך כלל שכבת הגנה חיצונית של פח על סוגיו השונים לפי בקשת המזמין.
במקרים מסויימים ניתן להחליף את שכבת המגן החיצונית בחומרים אחרים כגון תחבושות גזה ומריחת חומר אקרילי בהתאם לדרישת המתכנן.

ישומים

  • בידוד צנרת מיזוג אוויר
  • בידוד מיכלים נגד חום וקור
  • בידוד צנרת מים חמים
  • בידוד צנרת קיטור
  • בידוד צנרת שמן חם
סגירת תפריט