054-4532228 rotembidud@gmail.com

פוליאוריאה חמה

הפוליאוריאה הינו חומר איטום המשלב בתוכו את התכונות הבאות:

 • עמידות גבוהה מאוד בקריעה.
 • עמידות גבוהה מאוד לכימיקלים.
 • כושר הדבקות מעולה תוך שימוש בפריימרים שונים.
 • מאושר למגע עם מזון ומי שתייה.
 • בעל % 100 מוצקים ללא זרזים.
 • ישום ירוק ללא פליטה של גזים בזמן הריאקציה.
 • עמידות בטמפ׳ קיצוניות בין 40- מ״צ עד 170+ מ״צ.
 • ישום מהיר בזמן תגובה של שניות ספורות.
 • עמידות גבוהה מאוד לשחיקה.
 • גמישות וכושר התארכות של % 400.
 • גישור על פני סדקים בבטון של עד 3 מ״מ.
 • חוסר רגישות ללחות עקב הריאקציה המהירה של שני מרכיביה.

ישומים

 • איטום חניונים המאפשרת תנועה של כלי רכב.
 • ציפוי דפנות וסיפונים של אוניות וכלי שייט.
 • איטום מאצרות לדלקים וכימיקלים.
 • ציפוי נגד קורוזיה על מתכות בסביבות אגרסיביות.
 • ציפוי צנרות דלקים ומים.
 • ציפוי הגנה לשנים רבות על גבי הישומים השונים של פוליאוריטן מוקצף.
 • ציפוי שוחות ביוב.
 • איטום מזרקות ובריכות נוי.
 • מיגון נרחב לצורכי ביטחון.
 • איטום מבנים מכל הסוגים.
 • איטום מאגרי מים לשתייה.
 • איטום בריכות אגירת מים לכיבוי אש.
 • איטום גגות פח ובטון.
 • ציפויים וישומים שונים בתעשיית המזון.
 • יצירת מחסום אדים לבתי קירור והקפאה.
 • איטום מוחלט של בתי קירור לאוויר מבוקר.
 • איטום בריכות שחייה.
 • איטום מתקנים לטיהור שופכין.